Contributie

Contributie Betaling:
De aan het lidmaatschap verbonden kosten zijn in de  jaarlijkse
algemene leden vergadering van 2019 als volgt vastgesteld:

  • Jeugdleden t/m 17 jaar: € 28,50 per kwartaal
  • Leden vanaf 18 jaar en ouder: € 39,00 per kwartaal
  • Freerunning 1.5 uur les: €40 per kwartaal
  • Toestelturnen* 1.5 uur les: €40 per kwartaal
  • Selectie**: 1x 1.5 uur selectie les 1x reguliere les: €68,50
  • Selectie**: 2x 1.5 uur selectie les 1x reguliere les: €88,50
  • Selectie**: 3x 1.5 uur selectie les 1x reguliere les: €108,5

*Deelname aan toestelturnen is alleen mogelijk als je ook deelneemt aan een regulier uur.

**Deelname aan selectie is op uitnodiging, en alleen mogelijk als je ook deelneemt aan een regulier lesuur.

Betaling geschiedt d.m.v. automatische afschrijving.

De contributie wordt 4x per jaar geïnd in de tweede maand van het lopende kwartaal en wel in de maanden: februari, mei, augustus en november

.