Kalender

IJ.G.V. houdt zoveel mogelijk het vakantierooster van school IJzevoorde
aan.

Op  lesdagen die binnen het volgende rooster vallen is er geen les.
Herfstvakantie               21 t/m 27  oktober
Kerstvakantie                 22 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie         4 t/m  8 maart
Goede vrijdag                 19 april
Tweede paasdag             22 april
opbouw rommelmarkt    12 april
Meivakantie                    27 april t/m 10 mei

hemelvaart                      30 en 31 mei
Tweede pinksterdag       10 juni
Zomervakantie                22 juli t/m 30 augustus

Een deel van de lessen in de herfstvakantie zullen i.v.m. de uitvoering wel doorgaan,
overleg hierover met de leiding.

Lessen in de meivakantie vervallen, tenzij anders is afgesproken met de leiding.

Dit vakantierooster geldt niet voor maandagavond volleybal
en dames Bodyfitt op dinsdagavond.

Mochten er door onvoorziene omstandigheden lessen uitvallen,
dan wordt dit aangekondigd op het bord in het gang.

Andere bijzondere dagen om in de agenda te noteren:

12,13 en 14 oktober:  Kamp.
16 en 17 november: Uitvoering.
5 december: Sinterklaas