Contributie

Contributie Betaling:
  • Jeugdleden t/m 17 jaar: € 28,50 per kwartaal
  • Leden vanaf 18 jaar en ouder: € 39,00 per kwartaal
  • Freerunning 1.5 uur les: €40 per kwartaal

• Een regulier uur en 1x turn/wedstrijdtraining* = € 68,50 per kwartaal
• Een regulier uur en 2x turn/wedstrijdtraining* = € 88,50 per kwartaal
• Een regulier uur en 3x turn/wedstrijdtraining* = € 128,50 per kwartaal.

*Deelname aan turn/wedstrijdtraining is alleen mogelijk als uw kind ook deelneemt aan een regulier uur.

Betaling geschiedt d.m.v. automatische afschrijving.

De contributie wordt 4x per jaar geïnd in de tweede maand van het lopende kwartaal en wel in de maanden: februari, mei, augustus en november

.